Ευρωκώδικες

Εκτυπώσιμη μορφή
http://calc.name
Calculatrice en ligne avec plus de fonctionnalites
Calculatrice en ligne

Το 1995 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ευρωκωδίκων – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της οποίας κύριο έργο ήταν η μετάφραση των Ευρωκωδίκων και η σύνταξη των Εθνικών Προσαρτημάτων και των αιτιολογικών εκθέσεων. Η Επιτροπή αυτή ήταν υπεύθυνη για όλες τις ενέργειες που σχετίζονταν με την υλοποίηση της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων στη χώρα μας. Tο 2009 ολοκληρώθηκε το έργο της.

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη. Αναλυτικότερα, υπάρχουν οι εξής Ευρωκώδικες:
 
Ευρωκώδικας: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων,
Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα,
Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα,
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα,
Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα,
Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών,
Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιΐα,
Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός,
Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών,
Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο.
Powered by Mobics Ltd