Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 9/3/2023

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών στις 9/3/2023 (ώρα 12:00), που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.
Το θέμα της τοποθέτησης του ΟΑΣΠ αφορούσε στις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και άμεσης απόκρισης που σχετίζονται με την εκδήλωση σεισμών.

Powered by Mobics Ltd