"Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες 2022-2023"

Εκτυπώσιμη μορφή

To "Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες " συντάχθηκε από τον ΟΑΣΠ και στέλνεται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε όλα τα σχολεία της χώρας. Στόχος του Μνημονίου αυτού είναι να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν να βασιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας για να συντάξουν το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό του σχολείου τους.

 

Powered by Mobics Ltd