Συναντήσεις εργασίας με στελέχη φορέων, Ληξούρι, 09-10/07/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο ΟΑΣΠ συμμετείχε στις 9 και 10 Ιουλίου 2022 σε διαζώσης συναντήσεις εργασίας με στελέχη φορέων και υπηρεσιών εμπλεκομένων με θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου του Δήμου Ληξουρίου.
Οι συναντήσεις εργασίας διοργανώθηκαν από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ΟΑΣΠ και τον Δήμο Ληξουρίου, στο πλαίσιο της ΟΧΕ Παλικής και συγκεκριμένα για το έργο: «ACTCIPROL: Δράσεις ενημέρωσης του προσωπικού των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και των πολιτών».

 

Powered by Mobics Ltd