Σεμινάρια για εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, Ληξούρι, 08/07/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο ΟΑΣΠ συμμετείχε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 σε δύο διαζώσης σεμινάρια για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ληξουρίου με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Παιδικών Σταθμών».
Τα σεμινάρια αυτά διοργανώθηκαν από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ΟΑΣΠ και τον Δήμο Ληξουρίου, στο πλαίσιο της ΟΧΕ Παλικής και συγκεκριμένα για το έργο: «ACTCIPROL: Δράσεις ενημέρωσης του προσωπικού των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και των πολιτών».

 

Powered by Mobics Ltd