Συμμετοχή σε ΣΟΠΠ, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 11/5/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών στις 11/5/2022 (ώρα 11:30), που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Το θέμα της τοποθέτησης του ΟΑΣΠ αφορούσε στις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και άμεσης απόκρισης που σχετίζονται με την εκδήλωση σεισμών.

Powered by Mobics Ltd