Σεμινάριο για εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, Σέρρες, 5/5/2022

Εκτυπώσιμη μορφή

 Την Πέμπτη στις 5 Μαΐου 2022 ο ΟΑΣΠ διοργάνωσε στις Σέρρες, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, διαζώσης σεμινάριο για τους εργαζόμενους στους Παιδικούς σταθμούς Σερρών και Δράμας. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Σεισμικός Κίνδυνος και Παιδικοί Σταθμοί - Εμπειρίες και Διδάγματα».

Powered by Mobics Ltd