Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Άμφισσα, 8/12/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες»» στις 8/12/2021.
Τις εργασίες του σεμιναρίου παρακολούθησαν Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας και εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

Powered by Mobics Ltd