Σεμινάριο για Επιχειρηματίες και Εργαζόμενους, Κέρκυρα, 19/10/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο ΟΑΣΠ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τις Περιφερειακές της Ενότητες διοργάνωσε στις 19 Οκτωβρίου 2021, υβριδικό σεμινάριο για τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών - ενημερωτικών δράσεων σε θέματα διαχείρισης της σεισμικής διακινδύνευσης που υλοποιεί ο ΟΑΣΠ στην Πράξη «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Το παρακολούθησαν επιχειρηματίες και εργαζόμενοι που εμπλέκονται με τον τομέα του τουρισμού και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίησή τους και την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν στον σεισμικό κίνδυνο και τα συνοδά του σεισμού φαινόμενα και τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης.

Powered by Mobics Ltd