Συναντήσεις Εργασίας, Κέρκυρα, 18/10/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο ΟΑΣΠ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διοργάνωσε στις 18/10/2021 συναντήσεις εργασίας με στελέχη των Δήμων: Βόρειας, Κεντρικής και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών - ενημερωτικών δράσεων σε θέματα διαχείρισης της σεισμικής διακινδύνευσης που υλοποιεί ο ΟΑΣΠ στην Πράξη «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 

Powered by Mobics Ltd