Συναντήσεις Εργασίας, Θεσσαλονίκη και Πιερία, 26-30/7/2021

Εκτυπώσιμη μορφή

 Ο ΟΑΣΠ διοργάνωσε συναντήσεις εργασίας με στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, του Δήμου Κατερίνης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από τις 26 έως τις 30 Ιουλίου 2021 και αφορούσαν στον Σχεδιασμό Δράσεων Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης.

Powered by Mobics Ltd