Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. Δραστηριότητες 2020"

Εκτυπώσιμη μορφή

 Τo τεύχος "Ο.Α.Σ.Π.  Δραστηριότητες 2020" , e -book παρουσιάζει για το 2020, τις δραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Π. ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 38 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα αντικείμενα της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, της αντισεισμικής τεχνολογίας και της εκπαίδευσης - ενημέρωσης.

Powered by Mobics Ltd