«Σεισμόπολις» Πιλοτικό Ολοκληρωμένο Σύστημα για την εξοικείωση με τους σεισμούς και την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας (2003-2006)

Εκτυπώσιμη μορφή

Το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε από το 2003 - 2006 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Δομημένο Περιβάλλον και Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου» της Γ.Γ.Ε.Τ. (Γ΄ Κ.Π.Σ.). Εκτός από τον Ο.Α.Σ.Π. στην εκπόνηση του προγράμματος συμμετείχαν Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  και Ινστιτούτα (Ε.Κ.Π.Α./Τομέας Γεωφυσικής, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας),   ιδιωτικές εταιρίες (Exodus Α.Ε.-Ανάδοχος φορέας, Conceptum Α.Ε., Σ. Πατάκης Α.Ε., Μ. Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε., Ο. Βαγγελάτου) και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρέντη.

Στόχος του έργου ήταν να εξοικειωθούν οι πολίτες (παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γενικός πληθυσμός, εθελοντές, στελέχη πολιτικής προστασίας, ΑμεΑ κ.ά.) με το φαινόμενο του σεισμού και να εκπαιδευτούν – επιμορφωθούν σε θέματα αντισεισμικής προστασίας με τη συνδρομή σύγχρονης παιδαγωγικής και τεχνολογίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργήθηκε το Κέντρο «Σεισμόπολις», το οποίο φιλοξενείται σε χώρο του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Το Μάρτιο του 2006 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2006. Το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα το Κέντρο λειτουργούσε 3 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα και το επισκέφτηκαν περίπου 40-50 ομάδες πληθυσμού (κυρίως μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί, γενικός πληθυσμός, εθελοντές, Κ.Α.Π.Η., ΑμεΑ. κ.ά.). Παράλληλα έγινε αξιολόγηση του συστήματος ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες βελτιώσεις - τροποποιήσεις.

Βιβλίο: Η Γη Χορεύει. 

 

Κέντρο «Σεισμόπολις»

Αύξων αριθμός: 
6
Powered by Mobics Ltd