Μικτή Ελληνο-Τουρκική Εφεδρική Μονάδα για την Αντιμετώπιση Καταστροφών (JHET - SPRU)

Εκτυπώσιμη μορφή

Μικτή Ελληνο-Τουρκική Εφεδρική Μονάδα για την Αντιμετώπιση Καταστροφών

Η δημιουργία της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας για την Αντιμετώπιση Καταστροφών - JHET-SDRU (Joint Hellenic-Turkish Standby Disaster Response Unit) ήταν απόρροια της ανταπόκρισης των Ελλήνων στην ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια που ζήτησε η Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2002 οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας υπέγραψαν το Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ ΟΗΕ – Ελλάδας – Τουρκίας για Συνεργασία στον Τομέα Αντιμετώπισης Έκτακτων Ανθρωπιστικών Αναγκών. Το μνημόνιο κατανόησης τέθηκε σε ισχύ στις δύο χώρες το 2006.

Ο τομέας συνεργασίας που προβλέπει η JHET-SDRU μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορά στους τομείς της αναζήτησης και διάσωσης σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών: σεισμούς, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Την Ελλάδα στην JHET-SDRU εκπροσωπεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενώ την Τουρκία η Προεδρεύουσα Αρχή Καταστροφών και Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων της Πρωθυπουργίας (Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency). Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν επιπλέον η ΥΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Ε.Κ.Α.Β. και ο Ο.Α.Σ.Π. Από τουρκικής πλευράς συμμετέχουν το Υπουργείο Υγείας και η Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Άγκυρας. Κάθε έτος γίνονται 2 συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής στο κράτος που έχει την Προεδρία.

 

 

Powered by Mobics Ltd