Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Εκτυπώσιμη μορφή

Για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ισχύουν τα εξής:
 

  • Στελέχη του Ο.Α.Σ.Π. έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συνεπώς είναι πιστοποιημένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες με ειδίκευση σε θέματα σεισμικών καταστροφών.

 

  • Πολιτικοί Μηχανικοί του Ο.Α.Σ.Π. (Αθήνα) στελεχώνουν την Εθνική Μονάδα Πολιτικής Προστασίας MUSAR-1 (Medium Urban Search and Rescue Team -1) του Πυροσβεστικού Σώματος με συμμετοχή της ΕΜΑΚ-1 και του ΕΚΑΒ και της Θεσσαλονίκης την αντίστοιχη MUSAR-2 - Μονάδα με έδρα την Θεσσαλονίκη, οι οποίες ενεργούν κατά το πρωτόκολλο INSARAG, και εν δυνάμει μπορούν να κινητοποιηθούν για την προσφορά βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απόφ. Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. με αρ. 25/26-04-2010).
     
Powered by Mobics Ltd