Εθελοντές

Το εθνικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» (www.ethelontismos.gr) υλοποιείται από το 2001 έως σήμερα, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Στο πρόγραμμα μετέχουν επίσης τα Υπουργεία: Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας – Ο.Α.Σ.Π.), Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Γ.Γ.Π.Π., Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών - Κ.Ο.Μ.Α.Κ.), καθώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Σαμαρείτες και η PRAKSIS.


Το πρόγραμμα αυτό διάρκειας 100 ωρών, αναπτύσσεται σε διάστημα 2,5 μηνών, εκπαιδεύοντας πολίτες στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, ώστε αυτοί να μπορούν στη συνέχεια, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο να ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας κ.λπ. Χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και διεξάγεται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.


Οι εθελοντές εκπαιδεύονται στις παρακάτω διδακτικές ενότητες: Διαχείριση πληροφορίας – Διαχείριση πανικού, Πυρκαγιές – Πλημμύρες, Σεισμοί και Μέτρα Προστασίας, Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Πρώτες Βοήθειες. Έως σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περίπου 8.000 εθελοντές σε όλη τη χώρα.


Το επιστημονικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. που υλοποιεί τα τριήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για εθελοντές αναπτύσσει την ενότητα: «Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου».
 

Εισηγήσεις

Δείτε το τελευταίο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Επιμόρφωση Εθελοντών 2015
Περιοχή

Δήμος

Μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελληνική Ομάδα – Διάσωσης
Φεβρουάριος
ΑΤΤΙΚΗ
Πρόγραμμα ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α. Δήμου Διονύσου
Μάρτιος
ΣΑΜΟΣ
Πρόγραμμα ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α. Δήμου Σάμου

Μάρτιος
ΑΤΤΙΚΗ
Πρόγραμμα ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α. Δήμου Αχαρνών
Μάρτιος
ΒΟΛΟΣ
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους»
Δεκέμβριος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ενημερωτική Ομιλία για Εθελοντές.
Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ο.Δ.Α.Κ./Α.Π.Θ.)
Δεκέμβριος

 

Powered by Mobics Ltd