Εκπαιδευτικοί

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες του Ο.Α.Σ.Π., ώστε αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο χώρο του σχολείου.

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Σ.Π. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Οργανισμός:

 

α. επικαιροποίησε το 2015 "Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2017" (PDF),  "Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2015"(eBook) και το έστειλε στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Στόχος του μνημονίου είναι να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν να βασιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας για να συντάξουν το σχέδιο του σχολείου τους. Το 2012 ο Ο.Α.Σ.Π. δημιούργησε το πρώτο πρότυπο «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2012», το οποίο στάλθηκε μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα σχολεία της χώρας ("Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2012" (PDF), "Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2012"(eBook)  (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 1610/6-9-2012), ενώ το 2014 το επικαιροποίησε για πρώτη φορά: "Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2014"(PDF),  "Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2012"(eBook)  (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 1580/4-9-2014), ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

β. διοργανώνει συνεχώς, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σεμινάρια ανά περιφερειακή ενότητα με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων».  Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη των σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης με στόχο τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες.

 

γ. προτάθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π.  να πραγματοποιείται η πρώτη από τις τρεις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας  ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Πρόληψης Επιπτώσεων Καταστροφών  (13η Οκτωβρίου). Η πρόταση αυτή ήδη υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 2013 στάλθηκε σχετική ενημέρωση σε όλα τα σχολεία της χώρας για υλοποίηση της άσκησης την Παρασκευή 11/10/2013  ή την Δευτέρα 14/10/2013 (έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. Αρ. Πρωτ. οικ. 1498/21-8-2013).

 

δ. δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εκ των προτέρων έγκριση συμμετοχής για τους Διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας και τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό, σε οποιαδήποτε ημερίδα ή επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώνεται από τον Ο.Α.Σ.Π.

 

ε. εγκρίθηκε ως παιδαγωγικά και διδακτικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. για να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.

στ. αναρτήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. στη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Εκδόσεις

Poster

 

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη Σχολική
Δείτε το τελευταίο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 2015

Πόλη
Φορέας Συνδιοργάνωσης
Μήνας
Αθήνα

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αθήνας

Ιανουάριος
Χαλκίδα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας,    
Δήμος Χαλκιδέων

Ιανουάριος
Αθήνα

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

Φεβρουάριος
Αθήνα

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Φεβρουάριος
Θήβα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Φεβρουάριος
Βόλος

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Μάρτιος (2)
Αθήνα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Μάρτιος (2)
Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης

Μάρτιος (2)
Πειραιάς

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Σεπτέμβριος
Αθήνα

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Οκτώβριος (2)
Κοζάνη

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας/ Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κοζάνης,                                    Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Οκτώβριος (2)
Πειραιάς

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Οκτώβριος  (2)
Αθήνα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 

Νοέμβριος (2)
Λευκάδα

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, Δήμος Λευκάδας

Νοέμβριος
Λευκάδα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας,   Δήμος Λευκάδας

Νοέμβριος
Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης

Δεκέμβριος (2)
Αθήνα

Λεόντειο Λύκειο

Δεκέμβριος
Κομοτηνή

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Δεκέμβριος

 

 

 

Powered by Mobics Ltd