Ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο Ο.Α.Σ.Π.

Α/Α Τίτλος Φορέας Εκτέλεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος Παράδοσης
76 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δελλαδέτσιμας Π. Μ.
Γιακουμή Μ.
1985
77 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ.ΙΙ: ΠΟΛΗ & ΚΟΙΝ.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Βασενχόβεν Λουδοβ. 1987
78 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / Τ.Α.Σ.Π.
Μαλτζάρης Αθ.
Μπούρας Βεν.
79 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κουντούρης Γ.
Ζησιάδης Αν.
1989
1993
80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Βλάχος Ι. 1988
81 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗ-ΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δ.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Παπακυριακόπουλος Π.
Ζησιάδης Αν.
1988
1997
82 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α. / ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σολδάτος Κ. 1989
83 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μπαλοδήμος Δ.
Βέης Γ.
1989
84 ΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WEGENER ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μπιλλήρης Χαριλ. 1989
85 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ LANDSAT ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΕΡΓ. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Ρόκος Δ. 1990
86 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΚΤ.1987 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α.
Παναγιωτόπουλος Δ.
Λατουσάκης Ι.
1988
87 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΣΕΙΣΜΟΣ 16.10.1988) Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ. ΔΥΝ.ΤΕΚΤ.ΕΦ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Μαριολάκος Ηλ.
Λέκκας Ευθ.
1989
88 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν.: ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Β.Α.Ν. Ε.Κ.Π.Α./ ΤΜ.ΦΥΣ./ ΤΟΜ.Α΄ ΦΥΣ.ΣΤΕΡ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βαρώτσος Π. 1986
89 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν.: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΤΕΛΛΟΥΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν. ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝ.ΟΜ.ΒΑΝ) Χατζηϊωάννου Δαν. 1988
90 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β.Α.Ν.: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ Β.Α.Ν ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝ.ΟΜ.ΒΑΝ) Νομικός Κ. 1988
Powered by Mobics Ltd