Ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο Ο.Α.Σ.Π.

Α/Α Τίτλος Φορέας Εκτέλεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος Παράδοσης
61 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΜΕΣΣΗΝΗ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, ΦΙΛΙΑΤΡΑ) Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
62 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Παπαζάχος Β. 1987
63 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α.
Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ.
Δρακόπουλος Ι.
Μακρόπουλος Κ.
1987
64 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 - ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΟΣΕΙΣΤΩΝ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
65 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ.
Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α.
Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
Ε.Κ.Θ.Ε.
Μακρόπουλος Κ.
Δελήμπασης Ν.
Παπαζάχος Β.
Χατζηδημητρίου Π.
Τσελέντης Γερ.
Λατουσάκης Ι.
Σταυρακάκης Γ.
Μάργαρης Β.
Παπούλια Ι.
1987
66 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1987
67 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1994
68 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - Ν. ΕΥΒΟΪΚΟΥ
Ε.Κ.Θ.Ε.
Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ.
Χρόνης Γ. 1989
69 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Ε.Κ.Θ.Ε.
Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛ.
Χρόνης Γ. 1989
70 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ Ε.Κ.Θ.Ε. Χρόνης Γ. 1997
71 ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Φερεντίνος Γ. 1987
72 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ξειδάκης Γ.
1988
1990
73 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1986 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αργυράκης Κ. 1987
74 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕΠΤ.1986 ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1987
75 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1987
Powered by Mobics Ltd