Ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο Ο.Α.Σ.Π.

Α/Α Τίτλος Φορέας Εκτέλεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος Παράδοσης
46 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Πιτιλάκης Κυριαζ. 1987
47 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1986 ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μάργαρης Β.
Καρύδης Παν.
1987
1986
48 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ.
Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
Μακρόπουλος Κ.
Γκαζέτας Γ.
1986
49 ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ8
Κούκης Γ. 1987
50 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
Καρύδης Παν.
Λεβεντάκης Γ.
1986
1987
51 ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ι.Γ.Μ.Ε.
Μουγιάρης Ν.
Ελευθερίου Α.
1986
52 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 1:5.000 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Μαριολάκος Ηλ. 1987
53 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κουμαντάκης Ι. 1987
54 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ. ΔΥΝ. ΤΕΚΤ. ΕΦ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Παπανικολάου Δ. 1987
55 ΜΙΚΡΟΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩ-ΣΗΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΣΤΟ Ν-ΝΔ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Λάγιος Ευάγγ. 1987
56 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.Γ.Μ.Ε. Στείρος Ευσταθ. 1988
57 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
58 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΣΕΙ-ΣΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
59 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ε.Κ.Π.Α./ ΤΟΜ.ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ.
Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
Μακρόπουλος Κ.
Χατζηδημητρίου Π.
1986
1987
60 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ) Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ. Μακρόπουλος Κ. 1987
Powered by Mobics Ltd