Ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο Ο.Α.Σ.Π.

Α/Α Τίτλος Φορέας Εκτέλεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος Παράδοσης
31 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1986
32 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΩΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φαρδής Μιχ.
Τάσιος Θεοδοσ.
1987
33 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Φαρδής Μιχ. 1987
34 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καρύδης Παν. 1987
35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1986 ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αργυράκης Κ. 1987
36 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 1986 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥ-ΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Ζαχαρόπουλος Ευσταθ. 1987
37 ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΕΠΤ. 1986 Δ.Π.Θ. / ΕΡΓ. ΩΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καλευράς Βλαδ. 1987
38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΠΩΝ-ΒΑΘΜΩΝ-ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΕΙΣΜΟΙ 1986) Δ.Π.Θ. / ΕΡΓ. ΩΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Καλευράς Βλαδ. 1987
39 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 1986. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Δ.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σαββίδης Σ. 1987
40 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1986 Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Γκαζέτας Γ. 1987
41 ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 1986 ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΑΝΩΔΟΜΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Γκαζέτας Γ. 1987
42 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΕΧΩΔΕ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΕΔΕ 1987
43 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αθανασόπουλος Γ. Α. 1987
44 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΟΒΛΑΒΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΕΙΣΜΟΣ 1986)
Α.Π.Θ. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ
Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
Κυρατζή Αναστ.
Λεκίδης Β.
1987
45 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Π.Θ. / ΤΟΜ. ΓΕΩΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Πιτιλάκης Κυριαζ. 1987
Powered by Mobics Ltd