Ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο Ο.Α.Σ.Π.

Α/Α Τίτλος Φορέας Εκτέλεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος Παράδοσης
286 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 14.8.2003 : - ΣΥΛΛΟΓΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ / ΜΑΡΙΝΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΥΓΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΥΔΡΙΟΥ.
Ε.Μ.Π. / ΕΡΓ. ΩΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΤΟΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Γκαζέτας Γ.
Κούκης Γ.
2004
287 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/2003. Ε.Μ.Π. / ΤΜΗΜ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Βιντζηλαίου Ελισ. 2004
288 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Α.Π.Θ. / ΤΟΜ.ΕΠΙΣΤ.& ΤΕΧΝΟΛ.ΚΑΤΑΣΚ. Στυλιανίδης Κοσμ. 2006
289 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. (Στο πλαίσιο της υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ευρωκωδίκων του ΥΠΕΧΩΔΕ) ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
290 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 4-ΟΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ο/Σ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φαρδής Μιχ. 2011
291 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (ΧΙΟΠ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ Α.Π.Θ. Μάνος Γ. 2012
292 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Ο/Σ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ Α.Π.Θ. Τσώνος Αλεξ.-Δ. 2012
293 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΤΝΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ο/Σ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περδικάρης Φιλ. 2012
294 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Ο/Σ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ Ο/Σ Α.Π.Θ. Κάππος Ανδρ. 2012
295 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΠΥΛΩΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γκαζέτας Γ. 2012
296 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΜΦΑΤΝΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΣΤΗΝ ΠΥΛΩΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ο/Σ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΕΓΧΥΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ. Μάνος Γ. 2012
297 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΜΕΣΩ ΜΗ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ (CONCENTRIC –X- BRACES) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σοφιανόπουλος Δ. 2012
298 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΛΟΤΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Α.Π.Θ. Στυλιανίδης Κοσμ. 2011
299 ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΙΣΟΓΕΙΑ (PILOTIS) ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΑΣΠ Τσίρλης Φ. Ν. 2012
Powered by Mobics Ltd