Ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο Ο.Α.Σ.Π.

Α/Α Τίτλος Φορέας Εκτέλεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έτος Παράδοσης
16 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995: ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1992 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1992
17 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995 (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ 1992): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1995 ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1992 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τσικνιάς Τηλ. 1995
18 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995 (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ 1992): ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΟΝ Α/Κ 1992) ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αγγελίδης Σωκρ. 1994
19 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995 (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ 1992): ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1992 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1994-1995 Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. 1995
20 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Πλάκας Αλ. 1989
21 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΜΟΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. (ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ). ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1989
22 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992(ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΜΟΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. (ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ). ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τσικνιάς Τηλ. 1989
23 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΜΟΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. (ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Παπαγεωργίου Ευσταθ. 1989
24 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992): ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992 ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Χρονέας Ν. 1992
25 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/β0: ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωστίκας Χρ. 1994
26 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/β0: ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΙ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ντώνας Ρωμ. 1995
27 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/β0: ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙV. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κόλιας Β. 1995
28 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/β0: ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΥ V. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τσικνιάς Τηλ. 1995
29 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 1992 ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16/β0: ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΟΥ VΙ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Καραμάνος Αντ. 1994
30 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 5 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (16/ β1+ β2+ β3+ β4+ β5) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992 Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. 1995
Powered by Mobics Ltd