ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
1987
Για τη συγκεκριμένη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Powered by Mobics Ltd