ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕΠΤ.1986 ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • Καλαμάτα - Μεσσηνία
1987
Για τη συγκεκριμένη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Powered by Mobics Ltd