ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1986 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αργυράκης Κ.
  • Καλαμάτα - Μεσσηνία
1987
Powered by Mobics Ltd