ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992): ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ. 1992 ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΜΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Χρονέας Ν.
  • Κανονισμοί
1992
Για τη συγκεκριμένη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Powered by Mobics Ltd