ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ν.Ε.Α.Κ.) 1992 (ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1989 ΤΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.): ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ν.Ε.Α.Κ.
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Πλάκας Αλ.
  • Κανονισμοί
1989
Για τη συγκεκριμένη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Powered by Mobics Ltd