ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1992-1995 (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ 1992): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1995 ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1992
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τσικνιάς Τηλ.
  • Κανονισμοί
1995
Για τη συγκεκριμένη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Powered by Mobics Ltd