ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΣΤΑΤΙΚΗΣ" ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Μ.Π. / ΤΟΜ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
Τάσιος Θεοδοσ.
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα
1987
Για τη συγκεκριμένη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Powered by Mobics Ltd