ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1984: Α) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ "ΑΡΚΕΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ", Β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ "ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ", Γ) ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Πλαϊνης Παν.
  • Κανονισμοί
1987
Powered by Mobics Ltd