ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • Κανονισμοί
1987
Για τη συγκεκριμένη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Α.Σ.Π.
Powered by Mobics Ltd