ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Φαρδής Μιχ.
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα
1985
Powered by Mobics Ltd