ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)
Ε.Κ.Π.Α. / ΤΟΜ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ-ΓΕΩΘ.
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε.Α.Α.
Δρακόπουλος Ι.
  • Σεισμική Επικινδυνότητα
1986
Powered by Mobics Ltd